Scientific Program

Sunday, August 20, 2023
16:00 - 18:00
Registration
18:00 - 20:00
Welcome Reception (Sapphire Hall, Booyoung Hotel B2F)
 
Monday, August 21, 2023
08:30 -
Registration
09:10 - 09:20
Opening Remarks / Welcome Address (Room #202)
Integrated Session I (Room #202)
Chair: Yan Lee
09:20 - 10:00
PL: Dirk Trauner
10:00 - 10:25
I1-01: Sang Jeon Chung
10:25 - 10:50
I1-02: Xing Chen
10:50 - 11:05
Coffee Break
Chair: John Chu
11:05 - 11:30
I1-03: Ikuo Fujii
11:30 - 11:55
I1-04: Chayasith Uttamapinant
11:55 - 12:20
I1-05: Chan-Ju Lee
12:20 - 12:30
Photo Session
12:30 - 13:30
Lunch Time (Buffet) (Sorang Jeju ICC 1F)
13:30 - 14:30
Poster Session I (Room #201)
Integrated Session II (Room #202)
Chair: Chayasith Uttamapinant
14:30 - 14:55
I2-01: NAOKI SUGIMOTO
14:55 - 15:20
I2-02: Yan Zhang
15:20 - 15:45
I2-03: Shinsuke Sando
15:45 - 16:10
I2-04: Cai-Guang Yang
16:10 - 16:25
Coffee Break
Chair: Yan Zhang
16:25 - 16:50
I2-05: Hyun-Suk Lim
16:50 - 17:15
I2-06: John Chu
17:15 - 17:40
I2-07: Tae-Young Yoon
17:40 - 18:05
I2-08: Koichi Fukase
18:10 - 20:00
Banquet (Delizia Jeju ICC 3F)
 
Tuesday, August 22, 2023
Parallel Session I (Room #202)
Parallel Session II (Room #203)
Chair: Kyubong Jo
Chair: Hak Joong Kim
09:00 - 09:15
P1-01: Jung-Min Kee
P2-01: Masayuki Tera
09:15 - 09:30
P1-02: Peng Zou
P2-02: Jaekyung Hyun
09:30 - 09:45
P1-03: Hitoshi Ishida
P2-03: Wei Qin
09:45 - 10:00
P1-04: XIAOLIN ZHANG
P2-04: Chun-Hung Lin
10:00 - 10:15
P1-05: Seokhee Kim
P2-05: Nam-Jung Kim
10:15 - 10:30
P1-06: Shuo Han
P2-06: Toshiyuki Kowada
10:30 - 10:45
Coffee Break
Chair: Hitoshi Ishida
Chair: Nam-Jung Kim
10:45 - 11:00
P1-07: Soonsil Hyun
P2-07: Guangyu Zhu
11:00 - 11:15
P1-08: Naoki Kanoh
P2-08: Kaori Sakurai
11:15 - 11:30
P1-09: Jie Li
P2-09: Dae-Ro Ahn
11:30 - 11:45
P1-10: Kyubong Jo
P2-10: Janet Jia Yin Tan
11:45 - 12:00
P1-11: Junjie Qin
P2-11: Makiko Tanaka
12:00 - 12:15
P1-12: Woon Ju Song
P2-12: Zhihong Guo
12:15 - 12:30
P1-13: Eiji Nakata
P2-13: Yan Lee
12:30 - 13:10
Lunch Time (Lunch Box)
13:20 -
Excusion
 
Wendesday, August 23, 2023
Integrated Session III (Room #202)
Chair: Shinya Tsukiji
09:20 - 09:45
I3-01: Fumi Nagatsugi
09:45 - 10:10
I3-02: Yan-Mei Li
10:10 - 10:35
I3-03: Yeo Joon Yoon
10:35 - 11:00
I3-04: Ching-Ching Yu
11:00 - 11:15
Coffee Break
Chair: Chu Wang
11:15 - 11:40
I3-05: Takehiko WADA
11:40 - 12:05
I3-06: Mako Kamiya
12:05 - 12:30
I3-07: Yong Ho KIM
12:30 - 13:30
Lunch Time (Buffet) (Sorang Jeju ICC 1F)
13:30 - 14:30
Poster Session II (Room #201)
Integrated Session II (Room #202)
Chair: Ching-Ching Yu
14:30 - 14:55
I4-01: Shinya Tsukiji
14:55 - 15:20
I4-02: Sangyong Jon
15:20 - 15:45
I4-03: Chian-Hui Lai
15:45 - 16:10
I4-04: Chu Wang
16:10 - 16:25
Coffee Break
Chair: Yong Ho Kim
16:25 - 16:50
I4-05: Yongwon Jung
16:50 - 17:15
I4-06: Kazunori Matsuura
17:15 - 17:40
I4-07: Hongzhe Sun
17:40 - 18:00
Poster Award and Closing Remarks (Room #202)
 

Floor Guide